slide-7Společnost AGRO BYSTŘICE a. s. byla založena 1. února 1998 jako dceřiná společnost Zemědělského družstva Bystřice, které bylo zpočátku jediným akcionářem. V roce 2000 byl zahájen proces vypořádání oprávněných osob a členů družstva prostřednictvím akcií založené akciové společnosti. K 31. 12. 2013 vlastnilo zemědělské družstvo Bystřice 31,81 % akcií a zbylých 68,19 % vlastnili fyzické osoby.

Od roku 2020 je společnost AGRO BYSTŘICE a.s. součástí holdingu MILKO AGRIFOOD s.r.o. Stala se tak součástí  holdingu ryze českých firem, jejichž posláním je výroba kvalitních potravin a rozvoj českého zemědělství.

Hlavní podnikatelskou činností naší společnosti je zemědělská činnost zaměřená na rostlinnou a živočišnou výrobu.

Společnost AGRO BYSTŘICE a. s. patří velikostí svého majetku, ročního obratu a průměrným počtem zaměstnanců ke skupině středně velkých firem.

V současné době firma obhospodařuje 2 385 ha zemědělské půdy, z nichž 2 155 ha tvoří orná půda a zbylých 230 ha tvoří trvalé travní porosty.